speed dating photos - Walster dating study

Instead, participants were randomly paired, except no man was paired with a taller woman.During an intermission of the dance, participants were asked to assess their date.The matching hypothesis predicts that people select partners of comparable physical attractiveness.

walster dating study-75

Wpływa także na przypisywanie ludziom określonych cech osobowości oraz sposób przewidywania ich zachowań w przyszłości.

Wyobrażenie o cechach urodziwej i brzydkiej osoby pojawiające się w umyśle sprawia, że nieświadomie modyfikujemy swoje zachowania tak, aby potwierdzić owo wyobrażenie.

sex appeal) – atrakcyjność erotyczna, związana przede wszystkim z wyglądem ciała, ale także zapachem, tembrem głosu, zachowaniem, wyraźnie pociągająca dla innych.

Wygląd jest jednym z ważniejszych czynników, decydujących o zachowaniu wobec drugiej osoby.

Many studies show that people who are physically attractive tend to be treated better.

For example, Landy and Sigall (1974) found that male participants rated essays thought to be written by a more attractive woman more highly.Okazuje się jednak, że w większości przypadków ludzie trafnie oceniają to, czy dana osoba (np. Oznacza to, że ludzie znają "wzorzec urody", obowiązujący i powszechny w danej kulturze w danym czasie.Ponadto indywidualne preferencje w zakresie atrakcyjności fizycznej są bardzo podobne i wykazują wiele cech wspólnych.It was concluded that physical attractiveness plays a significant role in choice of marriage partner.There is evidence to suggest that long term relationships tend to occur between individuals who share a similar level of physical attractiveness.Odgrywa ważną rolę zwłaszcza w początkowych fazach tworzenia się związków. Część osób jest przekonana, że oceniając urodę człowieka odwołuje się do indywidualnych preferencji i wyobrażeń.

Tags: , ,