adult sex dating in stampley mississippi - Ilarawan ang pagdating ng islam sa pilipinas

This happened despite peace negotiations between the Philippine government and the separatist Moro Islamic Liberation Front (MILF) . Aquino III reopened talks with both the Moro rebels and the communist New People's Army to give peace a chance.This, despite opposition from some of those in government who had been tasked to deal with these rebel factions in the past.Ang isa sa pangunahing nilalaman ng kasulatang ito ay ang pagbibigay-kahulugan at pagpapaliwanag sa tinatawag na Ummah o Nasyon, nasasaad dito na lahat ng taong sumasampalataya sa Allah, ay isang Ummah o nabibilang sa isang nasyon lamang, maging anuman ang kanyang lahi, kulay, o katayuan sa buhay, silang lahat ay pantay-pantay…ito ay nagpapahiwatig rin na ang traybalismong kaugalian ng mga arabo noon ay isinasantabi na o dapat nang wakasan o ihinto, dahil ang ng tao ay hindi na base sa kanyang tribo, kundi base na sa kanyang (pananampalataya at) mabubuting mga Gawain Ipinahayag din ni Allah(SWT) sa Banal na Qur-an kung ano at alin ang katangian ng Ummah o Nasyon na siyang higit na pinakamainam na nasyon …Sinabi sa Banal na Qur-an: (( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم ، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون )) . Ang kahulugan nito ay: “Kayo (na tunay na naniniwala sa Kaisahan ni Allah at sumusunod kay Propeta Muhammad(SAKAP) ay kayo ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha sa (lipon) ng sangkatauhan ; dahil kayo ay nagtatagubilin o nagpapayuhan ng kabutihan at nagbabawal naman sa mga kasamaan, at kayo ay sumasampalataya kay Allah.

Kung tunay na sa Maute nanggaling ang nakuhang malaking halaga, tunay nga na nakakabahala na ito at maaaring may suporta na ang Maute-ISIS mula sa internasyonal na samahan ng mga terorista. Sila ang nagsasabi na walang dahilan ang Pangulo na mag-declare ng Martial sa Mindanao. Marami nang napatay na sibilyan at sundalo at pagsira ng mga ari-arian, gusali, simbahan at pagbihag ng mga Kristiyano, ay hindi pa ba sapat iyon?

Matatandaang noon ay napabalita ang pagrerekrut ng Maute at ginagamit na panghikayat nito ang salapi. Hindi pa ba sapat sa kanila ang nakikita nila sa lahat ng balita sa T. Hindi ba invasion din ang pagwagayway nila ng ISIS na bandila na parang sinasabi nilang kanila na ang Marawi City?

But the Commander-in-Chief said this sentiment is born out of anger and backed only by individuals who want political leverage.“We will not pursue an all-out war but an all-out justice, which is more sober and fair and based on rules.” While still remaining firm in his resolve that peace talks would still be the best way to solve this long-standing problem in the South, the manhunt for the perpetrators had been ordered.

It was indeed heartbreaking to hear the bereaved families pour their hearts out for losing their loved ones to the tragic encounter that happened recently in Basilan.

At kalakip noon ay umiwas sa mga kasamaan at mag-anyaya sa iba sa pag-iwas ng mga kasamaaan…(At higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Tunay na Diyos na lumikha sa lahat ng bagay) Kabilang pa rin sa mga nilalaman ng “Saligang Batas na ito na ipinahayag ni Propeta Muhammad nang dumating siya sa Al-Madinah ay ang « Almusawaah » “Equality” o pagkakapantay-pantay ng lahat sa harapan ng batas…ang mahirap at mayaman, ang makapangyarihang tao sa lipunan at ang mga maralitang mamayan, silang lahat ay pantay-pantay sa mata ng Diyos, kaya nararapat lamang na pantay-pantay din ang pagtrato sa kanila sa larangan ng batas…

Sinabi ni Propeta Muhammad (SAKAP) : Ang kahulugan nito ay: « Hindi nakakahigit ang arabo sa hindi arabo, at ganoon din hindi nakakahigit ang hindi arabo sa arabo… Aming nilikha kayo mula sa isang pares ng lalaki at babae, At aming ginawa kayo na maraming bansa at mga tribo upang mangakilala ninyo ang isa’t isa.

Representative Rodolfo Biazon, chairman of the committee on national defense of the House of Representatives and former chief of the Armed Forces of the Philippines, advocated for an immediate suspension of peace talks with the MILF.

Masaya ang pag-ayos ng pagdiriwang pagdating sa Mi’raj ng Banal na Propeta (S), ayon sa Iranian kultural Attache na mga serbisyo sa Pilipinas, Dar ul Qur’an sa Maharlika, Maynila.

Ayon sa Iranian kultural Attache, ang mga serbisyo sa Pilipinas ay isa sa seremonya kinuhang lugar na kung saan ay may ang partisipasyon ng mga ibat-ibang tribong Muslim sa Maynila.

Tags: , ,